Welkom op de website met genealogische informatie over de familie Van Meerkerk/Van Merkerk

Op deze website gaat het over de afstammelingen van de smid Jan Willemszoon uit Meerkerk die in de loop der tijd de naam Van Meerkerk aannamen. Aanvankelijk werd deze naam niet consequent gebruikt maar later gingen allen zich Van Meerkerk noemen. In de Alblasserwaard wordt Meerkerk uitgesproken als [Murkérk]. Dit was waarschijnlijk de oorzaak dat de familienaam bij Hendrik van Meerkerk (Leerbroek 1791-1865) verbasterd werd tot Van Merkerk, met als gevolg dat al zijn nakomelingen nu deze naam dragen. Het gaat dan dus niet zo zeer om een spelfout van de ambtenaar maar eerder om het fonetisch opschrijven van de naam. Ook in oude geschriften wordt de plaatsnaam "Meerkerk" vaak geschreven als "Merkerk".

 

In de Alblasserwaard komt ook de naam Meerkerk voor, maar er lijkt geen relatie te zijn met onze familie.

 

Ook de familie Van Nes van Meerkerk is niet verwant, de oorspronkelijke naam van deze familie was Van Nes. Wel waren zij gedurende een bepaalde periode (vanaf 1770) de bezitters van de heerlijkheid Meerkerk en zijn zich daarom Van Nes van Meerkerk gaan noemen.

 

Daarnaast zijn er rond 1600 nog enkele andere families geweest met de naam Van Meerkerk of Van Meerkerck, deze zijn echter uitgestorven in de mannelijke lijn.

 

Om het verhaal nog wat complexer te maken: in het verleden kwam het regelmatig voor dat een Van Meerkerk werd aangeduid als Meerkerk  maar ook het omgekeerde gebeurde.

Maar als van een persoon de namen van zijn ouders bekend zijn, is het toch wel na te gaan wat er bedoeld werd.

 

De conclusie is dat alle nu levende personen met de naam Van Me(e)rkerk afstammen van dezelfde persoon.

Flag Counter

Vul voor vragen en opmerkingen onderstaand formulier in.

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.